Співробітники факультетуДекан факультету післядипломної освіти : 
д.мед.н., професор Снісарь Володимир Іванович

Заступники декана:

проф. Кузьміна Ганна Петрівна (м. Кривий Ріг),

к. мед. н.  Лященко Олег Вікторович
Зав. відділом інтернатури:

Онісімова Ольга Віталіївна
доц. Антонова Олена Василівнадоц. Коренюк Олена СергіївнаІнспектор:

Харенко Юлія Олександрівна